fbpx

WIMAD

Wideo pokazowe i zdjęcia

WIMAD

Wykonanie filmu prezentacyjnego urządzenia HUNTER Quick Check Drive w kontenerze WIMAD i zdjęć.

Działania przy realizacji filmu obejmowały nagrania u klienta (w tym ujęcia z drona), a także montaż filmu.

Hunter Quick Check Drive
Pomiar laserowy
WIMAD